Szkockie programy rządowe na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych łańcuchów dostaw

Jest to studium przypadku analizujące programy szkockiego rządu na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych łańcuchów dostaw z uwzględnieniem organizacji nadrzędnej Food & Drink oraz polityki ws. żywności, w nawiązaniu do wdrożenia szkockiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).