Głosy wsi

W tej publikacji przedstawiono jakościową analizę ustaleń poczynionych podczas warsztatów dla interesariuszy, wnoszących wkład w długoterminową wizję obszarów wiejskich.

Zapisano w niej nadzieje i obawy ponad 3 tys. mieszkańców wsi z 19 różnych krajów UE, którzy uczestniczyli w serii warsztatów mających na celu zachęcanie obywateli zamieszkujących obszary wiejskie do przemyślenia społecznych, ekonomicznych i środowiskowych uwarunkowań miejsc, w których mieszkają, tego, jak mogą zmienić się one w ciągu kolejnych 20 lat, jakie zmiany chcieliby zobaczyć oraz jakie warunki i polityki są potrzebne, aby spełniła się ich wizja przyszłości.