Drugie spotkanie Grupy Tematycznej ENRD ds. Długoterminowej wizji obszarów wiejskich Rural#2040

Sprawozdanie podsumowujące Drugie spotkanie Grupy Tematycznej ENRD ds. Długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Obejmuje dotychczasowe postępy w dziedzinie prawdopodobnych scenariuszy, które posłużą jako ważne elementy do budowania Długoterminowej wizji obszarów wiejskich, jak również omówienie szeregu powiązanych inicjatyw mających miejsce w różnych częściach Europy.