Przykład LEADER: „Partnerstwo między miastem i wsią”, Austria

Jest to omówienie „platformy innowacji” zrzeszającej osoby i organizacje z obszarów wiejskich oraz miejskich w celu wspólnego rozwijania 10 do 20 projektów wspierających priorytety strategii RLKS.

Przykład został zaprezentowany podczas seminarium ENRD poświęconego LEADER/RLKS.