Podejście LEADER a innowacyjność

Dokument zarysowuje „zachowawcze” i „oportunistyczne” nastawienia w ramach podejścia LEADER, które zidentyfikowano podczas rozmaitych wydarzeń ENRD poświęconych m.in. takim zagadnieniom jak Wdrażanie podejścia LEADER czy Innowacje w ramach podejścia LEADER.