Jak pracować z inteligentnymi wioskami? Wskazówki dla LGD LEADER

W tym dokumencie przeanalizowano możliwe kluczowe kroki, jakie mogą wykonać interesariusze LEADER planujący rozwój inteligentnych wiosek. Zawiera on zalecenia dla planistów i interesariuszy LEADER na następny okres programowania.

Wskazówki opierają się na wynikach pierwszego Laboratorium tematycznego ENRD LEADER dotyczącego inteligentnych wiosek.