Przegląd Obszarów Wiejskich UE nr 30 „Działania na rzecz klimatu w obszarach wiejskich”

Działania na rzecz klimatu, w szczególności łagodzenie zmiany klimatu, mogą zapewniać sektorowi pierwotnemu oraz społecznościom i przedsiębiorstwom wiejskim możliwości osiągnięcia bardziej zrównoważonego charakteru oraz większej odporności i konkurencyjności. Takie podmioty zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich mogą wybitnie przyczynić się do wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu, planu działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE.

W obecnej edycji Przeglądu Obszarów Wiejskich UE zaprezentowano istotny wkład, jaki obszary te wnoszą w działania na rzecz klimatu, także dzięki wsparciu EFRROW.