Estońskie programy na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych łańcuchów dostaw

Jest to studium przypadku estońskich programów wspierających inteligentne i konkurencyjne łańcuchy dostaw z uwzględnieniem wdrożenia środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz inicjatywy „Estonia Food 2015-2020”.