Broszura projektów EAFRD pod tytułem „Żywotne obszary wiejskie”

EAFRD Projects Brochure 11 'Vibrant rural areas'

Niniejsza edycja broszury projektów EFRROW prezentuje projekty wspierane przez EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020, które z powodzeniem przyczyniły się do poprawy usług, zatrudnienia lub włączenia społecznego na obszarach wiejskich – niekiedy osiągając więcej niż pierwotnie planowano.

Publikacja ta pokazuje, jak cele społeczne mogą by realizowane w parze ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym i środowiskowym oraz że żywotne obszary wiejskie są niezbędne dla wszystkich, w tym dla rolników i mieszkańców miast.

Zwiastun wideo