Broszura projektów EFRROW: „Konkurs Rural Inspiration Awards 2021”

(c) European Union 2021

Broszura jest zbiorem informacji o 15 finalistach konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 202. Dokument zapewnia zasłużoną widoczność projektom laureatów a ponadto stanowi źródło najnowszych informacji o ich osiągnięciach i ma na celu inspirowanie nowych przedsięwzięć.

RIA 2021 stanowił trzecią edycję organizowanego przez ENRD ogólnounijnego konkursu dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. W tej edycji skupiono się na finansowanych z EFRROW inicjatywach mogących stanowić inspirację dla przyszłej ścieżki rozwoju obszarów wiejskich w ramach ich długoterminowej wizji.