Broszura projektów EFRROW: „Konkurs Rural Inspiration Awards 2019”

EAFRD Projects Brochure Rural Inspiration Awards 2019

Broszura jest zbiorem informacji o 25 finalistach konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 2019. Dokument zapewnia zasłużoną widoczność projektom laureatów, a ponadto stanowi źródło najnowszych informacji o ich osiągnięciach i jest inspiracją dla nowych przedsięwzięć.

Zawody RIA 2019 były pierwszym unijnym konkursem na dobre praktyki w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich zorganizowanym przez ENRD w okresie programowania 2014–2020. W ramach inicjatywy wyróżniono te projekty, które wykorzystują dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w inspirujący sposób, czyniąc obszary wiejskie bardziej konkurencyjnymi, zrównoważonymi i otwartymi na różnorodność.

Zwiastun filmowy

EAFRD Projects Brochure - Rural Inspiration Awards 2019