Sprawozdanie podsumowujące CNS za rok 4.

Wspólne statystyki sieci (CNS) zapewniają wgląd w ilościowe wyniki z 4. roku prac KSOW (dane za 2017 r.) i pozwalają naświetlić postępy poczynione przez KSOW.