Biogospodarka i działania w dziedzinie klimatu: drugie spotkanie GT

Sprawozdanie podsumowujące drugie spotkanie Grupy Tematycznej ENRD ds. „Biogospodarki i działań w dziedzinie klimatu”.

Podczas spotkania omawiano podejścia wspierające przedstawicieli sektora biogospodarki we wdrażaniu praktyk łagodzących zmiany klimatu, w tym m.in. narzędzia oceny gospodarstw rolnych czy plany działań społecznych prowadzących do osiągania celów klimatycznych na danym terytorium.