Analiza wsparcia PROW dla przedsiębiorstw wiejskich w latach 2014–2020

Dokument ten stanowi analizę wsparcia oferowanego przedsiębiorstwom wiejskim w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) przygotowaną jako element prac grupy tematycznej ENRD poświęconej „inteligentnym i konkurencyjnym przedsiębiorstwom wiejskim” (2016–2017).

Bazując na ocenie i dogłębnej analizie PROW Słowenii, Portugalii, Finlandii, Kraju Basków (Hiszpania) oraz Szkocji (Wielka Brytania), w dokumencie omówiono wykorzystanie przez państwa członkowskie UE istotnych działań w ramach PROW w celu wspierania tworzenia oraz rozwijania przedsiębiorstw wiejskich.