Polityka w Akcji

Czym jest rozwój obszarów wiejskich?

Rozwój obszarów wiejskich oznacza stawienie czoła wyzwaniom, przed którymi stoją te obszary, a także wykorzystanie dostępnych możliwości. Ma na celu zapewnienie dobrobytu i jakości życia na obszarach wiejskich, lecz dotyczy także całego społeczeństwa; ma wpływ na jakość i bezpieczeństwo naszej żywności, stan naszego środowiska, miejsca pracy i wzrost gospodarczy.

Polityka rozwoju obszarów wiejskich UE

Państwa członkowskie Unii Europejskiej starają się reagować na wyzwania i możliwości, jakie wiek XXI przyniósł obszarom wiejskim, poprzez tworzenie wspólnej polityki rozwoju obszarów wiejskich UE, stanowiącej część Wspólnej polityki rolnej (WPR).

W tej części witryny internetowej ENRD wyjaśniono szersze ramy funkcjonowania polityki rozwoju obszarów wiejskich UE w okresie programowania 2014–2020; znajduje się tu kompleksowy wykaz odpowiednich aktów prawnych oraz przegląd wdrożenia polityki. Ponadto przedstawiono w niej fakty i dane dotyczące głównych elementów polityki.

Klikając linki poniżej, można zapoznać się ze szczegółami polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Można również zapoznać się z polityką rozwoju obszarów wiejskich w okresie programowania 2007–2013.