Podsumowania umów partnerskich

Umowy partnerskie (UP) są negocjowane i podpisywane przez Komisję Europejską i państwa członkowskie UE. Są one strategicznymi planami zarysowującymi cele i priorytety inwestycyjne każdego państwa oraz określającymi wykorzystanie funduszy w ramach pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (fundusze ESI).  

Fundusze ESI są głównym narzędziem polityki inwestycyjnej Unii Europejskiej. Całkowity budżet na okres programowania 2014–2020 wynosi 454 mld euro. Obejmują one fundusz na rozwój obszarów wiejskich (EFRROW), fundusz rybacki (EFMR), fundusz rozwoju regionalnego (EFRR), fundusz społeczny (EFS) oraz fundusz spójności (FS). 

Poniższe podsumowania zawierają kluczowe informacje i liczby dotyczące spodziewanych rezultatów i założeń programowania w ramach EFRROW w każdym państwie członkowskim UE, jak określono w umowach partnerskich. *

* Prosimy zapoznać się z zastrzeżeniem na temat danych dotyczących Wielkiej Brytanii.

 

  Austria 
  Belgia 
  Bułgaria​ 
  Cypr 
  Chorwacja 
  Czechy 
  Dania 
  Estonia 
  Finlandia 
  Francja 
  Niemcy 
  Grecja 
  Węgry​ 
  Irlandia 
  Włochy 
  Łotwa​ 
  Litwa 
  Luksemburg 
  Malta 
  Holandia 
  Polska 
  Portugalia 
  Rumunia 
  Słowacja 
  Słowenia 
  Hiszpania 
  Szwecja 
  Wielka Brytania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełne umowy partnerskie w językach ojczystych wraz z podsumowaniami w języku angielskim można znaleźć tutaj.