Nasze Wiejskie Targowisko

Witajcie na NASZYM WIEJSKIM Targowisku!

Targowisko zapewnia wielu różnym interesariuszom z obszarów wiejskich przestrzeń, którą mogą wykorzystać do informowania o swojej podstawowej działalności oraz pokazywać komunikaty dotyczące rozwijania długoterminowej wizji obszarów wiejskich do roku 2040.

Można zapoznać się z wystawcami i ich najważniejszymi komunikatami dotyczącymi długoterminowej wizji obszarów wiejskich poprzez odwiedzenie stoisk, na których dostępne jest wiele różnorodnych materiałów, takich jak treści audiowizualne, zdjęcia, teksty oraz publikacje służące do głębszego zapoznania się z tematem. Można również uzyskać dane kontaktowe poszczególnych uczestników i łącza do odpowiednich stron internetowych.

Stoiska Targowiska będą dostępne online od rozpoczęcia wydarzenia Tydzień wizji obszarów wiejskich i pozostaną otwarte również później.

Zapraszamy do przyjemnego spędzenia czasu na NASZYM WIEJSKIM Targowisku!

Wybierz kategorię: