Wirtualne stoisko KSOW – Hiszpania

Zwiastun filmowy


Organizacja


Red Rural Nacional. Hiszpańska Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Opis stoiska


Stoisko hiszpańskiej KSOW podkreśla, jak szeroki jest wachlarz interesariuszy zaangażowanych w rozwój długoterminowej wizji obszarów wiejskich w Hiszpanii. Oferuje również przestrzeń dla interesariuszy, którzy uczestniczyli w warsztatach dotyczących wizji obszarów wiejskich, a także innych interesariuszy działających w hiszpańskim sektorze wiejskim, którzy są zainteresowani wzięciem udziału poprzez 15-sekundowe filmiki.

Jednocześnie zostanie zaprezentowany nowy program Regionalnych Anten Hiszpańskiej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, jako dobra praktyka dla rozwoju lokalnego obszarów wiejskich. Celem jest przedstawienie wyników 28 warsztatów zorganizowanych w Hiszpanii i zaoferowanie wglądu w metodologię partycypacyjną stosowaną w ramach działań dotyczących długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich w Europie.

Wreszcie, co nie mniej ważne, pokazane są inne prowadzone przez KSOW inicjatywy na rzecz dynamizacji obszarów wiejskich. Poza działaniami podjętymi w ramach długoterminowej wizji obszarów wiejskich, hiszpańska KSOW w szerokim zakresie prowadzi działania mające na celu promocję i osiągnięcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Zdjęcia


picture picture picture picture picture

Wideo


Dokumenty


Łącza internetowe


Operational Groups: