Warsztaty ENRD na temat uproszczonych opcji kosztów w LEADER/CLLD