Warsztaty ENRD pt. „Kryteria selekcji — ku wydajniejszej polityce rozwoju obszarów wiejskich”