Warsztaty ENRD na temat płatności rolnośrodowiskowych na rzecz bioróżnorodności uzależnionych od wyników