Warsztaty ENRD dotyczące ścieżki do konkurencyjnych gospodarstw rolnych poprzez WPR