Warsztaty ENRD na temat współpracy w ramach LEADER