Warsztaty ENRD dotyczące usprawniania wdrażania LEADER poprzez pracę prowadzoną przez fachowców