Warsztaty ENRD pt. „Finansowanie możliwości projektowych — Plan inwestycyjny dla Europy”