Warsztaty ENRD poświęcone odporności gospodarstw rolnych