Warsztaty ENRD na temat komplementarności pomiędzy EFIS i EFRROW oraz platform inwestycyjnych