Warsztaty ENRD na temat przeciwdziałania wyludnianiu obszarów wiejskich: Tworzenie nowych okazji dla tętniących życiem obszarów wiejskich