Warsztaty ENRD poświęcone „Przyciąganiu młodych rolników i stymulowaniu wymiany pokoleń na obszarach wiejskich”