Seminarium ENRD dotyczące „zrównoważonej gospodarki wodnej i gruntowej”