Seminarium ENRD poświęcone „inteligentnym wioskom”