Seminarium ENRD pod hasłem „Rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez innowacje biznesowe”