Seminarium ENRD pod hasłem: „LEADER: działanie lokalne w zmieniającym się świecie”