Laboratorium tematyczne ENRD LEADER w dziedzinie „Młodzieży i problemu wyludniania”