Wykorzystywanie doświadczenia z CLLD — kształtowanie prężnych społeczności lokalnych