Osiąganie wyników sposobem CLLD: stosowanie metody w praktyce