Dziewiąte spotkanie Grupy Tematycznej ENRD ds. „Inteligentnych wiosek”