Szóste spotkanie podgrupy Sieci Obszarów Wiejskich ds. LEADER/RLKS