Szóste spotkanie Zgromadzenia przedstawicieli sieci obszarów wiejskich