Piąte spotkanie Zgromadzenia Sieci Obszarów Wiejskich