Piąte spotkanie grupy tematycznej pod hasłem: „Inteligentne wioski”