Czwarte spotkanie Zgromadzenia przedstawicieli sieci obszarów wiejskich