Czwarte spotkanie grupy tematycznej ws. „Inteligentnych wiosek”