Trzecie spotkanie grupy tematycznej na temat „Inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich”