Trzecie spotkanie grupy tematycznej w sprawie „Udoskonalenia procedury wdrażania PROW”