Trzecie spotkanie grupy tematycznej ws. „zrównoważonej gospodarki wodnej i gruntowej”