Trzecie spotkanie grupy tematycznej ws. „Inteligentnych i konkurencyjnych przedsiębiorstw wiejskich”