3. spotkanie Grupy Tematycznej pod hasłem: „Popularyzowanie biogospodarki”