Drugie spotkanie grupy tematycznej poświęcone „Inteligentnym i konkurencyjnym obszarom wiejskim”