Pierwsze spotkanie grupy tematycznej pt. „Promowanie przechodzenia na gospodarkę ekologiczną”